Archiwum 2017 (23)

03-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-162/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-01-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

04-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-198/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Stoliki i wózki pod aparaturę badawczą, Pakiet 2 – Szafka stojąca z 3 szufladami, Pakiet 3 – Krzesło medyczne, Pakiet 4 – Stół rehabilitacyjny.

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

05-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-176/2016

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

11-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-199/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – krzesła do Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Pakiet 2 – krzesła i taborety do Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa Pakiet 3 – krzesła do Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Pakiet 4 – krzesła do Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Pakiet 5 – krzesła do Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Pakiet 6 – krzesła do Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Pakiet 7 – fotel do Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego Pakiet 8 – fotel do Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Pakiet 9 – krzesła do Zakładu Genetyki Medycznej Pakiet 10 – biurko do Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Pakiet 11 – zestaw stolików do Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Pakiet 12 – meble biurowe do Zakładu Epidemiologii Pakiet 13 –Meble biurowe do Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Pakiet 14 – Nadstawki do biurka do Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Pakiet 15 – meble biurowe do Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego Pakiet 16 – Regał sosnowy do Biblioteki Centrum Biostruktury Pakiet 17 – krzesła biurowe do Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego

Termin składania ofert: do dnia 24 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 45 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 9 )

12-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-182/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-01-2017

  Zawiadomienie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety.

12-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-187/2016

Przedmiot zamówienia: Usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 oraz przy ul. Dalibora 1 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-02-2017

  zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

17-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-004/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń certyfikowanych oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 stycznia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-01-2017

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-156/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wody wraz z odprowadzeniem ścieków do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marszałkowskiej 24

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2016 do godziny 12:52

19-01-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robot budowlanych w zakresie remontu dźwigów, konserwacja urządzeń w okresie gwarancji oraz naprawa podzespołów nie objętych remontem

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-006/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 2 )

20-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa inkubatorów, autoklawów i innych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-02-2017

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

25-01-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 07 lutego 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-02-2017

  zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

27-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-010/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 47 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

31-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – miernik pH (1 szt.); Pakiet 2 – miernik pH (1 szt.); Pakiet 3 – aparat do elektroforezy (1 szt.); Pakiet 4 – zestaw do akwizycji obrazu żeli i membran (1 szt.);

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

01-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa dwóch zestawów multimedialnych (tablica interaktywna i projektor) na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM. Pakiet 2: Dostawa zestawu do obrazowania HD na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM. Pakiet 3: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 4: Dostawa kamery HD na potrzeby Zakładu Medycyny Ratunkowej WUM. Pakiet 5: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego i monitora na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM. Pakiet 6: Dostawa dwóch wizualizerów na potrzeby Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM. Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM. Pakiet 8: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM. Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego WUM. Pakiet 10: Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM. Pakiet 11: Dostawa drukarki kolorowej na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM. Pakiet 12: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego i drukarki monochromatycznej na potrzeby Kliniki Neurochirurgii WUM. Pakiet 13: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 13 lutego 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 38 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

17-02-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-028/2017

Przedmiot zamówienia: Wybór Kierownika kursu oraz Zastępcy Kierownika kursu zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1 zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 2: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 3: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 4: Pełnienie funkcji Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo psychiatryczne” oraz Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 5: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 6: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 7: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Wykonanie badania spirometrycznego” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 8: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo psychiatryczne” oraz pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 9: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo geriatryczne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

21-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 44 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

22-02-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2017

Przedmiot zamówienia: Adaptacja i aktualizacja lokalizacyjna, funkcjonalna i prawna istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2017 do godziny 13:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 06 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 08-03-2017

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakietach nr 2, nr 3, nr 4, nr 6
 • 28-03-2017

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyborze oferty w pakietach nr 1, nr 5 i nr 7 oraz unieważnienie w pakiecie nr 8 w postępowaniu pn. Dostawa modeli i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

24-02-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-018/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników kursów oraz uczestników posiedzeń Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM, organizowanych przez jednostki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne świadczenie usług cateringowych (przerwy kawowe) dla uczestników kursu ORDYNACJA LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT W PRAKTYCE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH (część I. i część II.), realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 2: Część 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników posiedzeń Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM; Część 2: Wykonanie okolicznościowej usługi cateringowej dla uczestników spotkania Wielkanocnego Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM; Część 3: Wykonanie okolicznościowej usługi cateringowej dla uczestników spotkania Wigilijnego Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM.

Termin składania ofert: do dnia 07 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-03-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-186/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w Kampusie Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Rozbudowa i modernizacja systemu telewizji dozorowej na terenie Kampusu Banacha, wraz z budynkiem Rektoratu; Pakiet 2: Wykonanie wymiany systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Rektoratu oraz podłączeni systemów ppoż.w budynku Rektoratu oraz CSR do stacji monitorowania systemów pożarowych

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

16-03-2017

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-040/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )