Archiwum 2017 (40)

03-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-162/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-01-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

04-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-198/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Stoliki i wózki pod aparaturę badawczą, Pakiet 2 – Szafka stojąca z 3 szufladami, Pakiet 3 – Krzesło medyczne, Pakiet 4 – Stół rehabilitacyjny.

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

05-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-176/2016

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

11-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-199/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – krzesła do Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Pakiet 2 – krzesła i taborety do Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa Pakiet 3 – krzesła do Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Pakiet 4 – krzesła do Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Pakiet 5 – krzesła do Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Pakiet 6 – krzesła do Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Pakiet 7 – fotel do Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego Pakiet 8 – fotel do Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Pakiet 9 – krzesła do Zakładu Genetyki Medycznej Pakiet 10 – biurko do Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Pakiet 11 – zestaw stolików do Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Pakiet 12 – meble biurowe do Zakładu Epidemiologii Pakiet 13 –Meble biurowe do Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Pakiet 14 – Nadstawki do biurka do Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Pakiet 15 – meble biurowe do Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego Pakiet 16 – Regał sosnowy do Biblioteki Centrum Biostruktury Pakiet 17 – krzesła biurowe do Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego

Termin składania ofert: do dnia 24 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 45 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 9 )

12-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-182/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-01-2017

  Zawiadomienie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety.

12-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-187/2016

Przedmiot zamówienia: Usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 oraz przy ul. Dalibora 1 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-02-2017

  zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

17-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-004/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń certyfikowanych oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 stycznia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-01-2017

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-156/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wody wraz z odprowadzeniem ścieków do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marszałkowskiej 24

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2016 do godziny 12:52

19-01-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robot budowlanych w zakresie remontu dźwigów, konserwacja urządzeń w okresie gwarancji oraz naprawa podzespołów nie objętych remontem

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-006/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 2 )

20-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa inkubatorów, autoklawów i innych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-02-2017

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

25-01-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 07 lutego 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-02-2017

  zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

27-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-010/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 47 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

31-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – miernik pH (1 szt.); Pakiet 2 – miernik pH (1 szt.); Pakiet 3 – aparat do elektroforezy (1 szt.); Pakiet 4 – zestaw do akwizycji obrazu żeli i membran (1 szt.);

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

01-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa dwóch zestawów multimedialnych (tablica interaktywna i projektor) na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM. Pakiet 2: Dostawa zestawu do obrazowania HD na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM. Pakiet 3: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 4: Dostawa kamery HD na potrzeby Zakładu Medycyny Ratunkowej WUM. Pakiet 5: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego i monitora na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM. Pakiet 6: Dostawa dwóch wizualizerów na potrzeby Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM. Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM. Pakiet 8: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM. Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego WUM. Pakiet 10: Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM. Pakiet 11: Dostawa drukarki kolorowej na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM. Pakiet 12: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego i drukarki monochromatycznej na potrzeby Kliniki Neurochirurgii WUM. Pakiet 13: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 13 lutego 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 38 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

17-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Przenośny aparat USG do badań w fizjoterapii – 1 szt., Pakiet 2 Aparat USG – 1 szt., Pakiet 3 Przenośny aparat USG – 1 szt., Pakiet 4 Aparat EKG – 1 szt., Pakiet 5 Monitor CNAP – 1 szt., Pakiet 6 Pulsoksymetr z oprogramowaniem do komputera PC – 1 szt., Pakiet 7 Rynamanometr z komputerem i drukarką – 1 zestaw, Pakiet 8 Negatoskop – 1 szt., Pakiet 9 System do odsysania materiału biologicznego – 2 komplety, Pakiet 10 Wytrząsarka do hodowli bakterii z inkubacją – 1 szt., Pakiet 11 Spirometr – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 01 marca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 27-03-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 5, 8, 9, 10 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 3, 6, 7, 11.
 • 04-04-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 4

17-02-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-028/2017

Przedmiot zamówienia: Wybór Kierownika kursu oraz Zastępcy Kierownika kursu zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1 zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 2: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 3: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 4: Pełnienie funkcji Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo psychiatryczne” oraz Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 5: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 6: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 7: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Wykonanie badania spirometrycznego” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 8: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo psychiatryczne” oraz pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 9: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo geriatryczne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

21-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 44 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

22-02-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2017

Przedmiot zamówienia: Adaptacja i aktualizacja lokalizacyjna, funkcjonalna i prawna istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2017 do godziny 13:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 06 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 08-03-2017

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakietach nr 2, nr 3, nr 4, nr 6
 • 28-03-2017

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyborze oferty w pakietach nr 1, nr 5 i nr 7 oraz unieważnienie w pakiecie nr 8 w postępowaniu pn. Dostawa modeli i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

24-02-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-018/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników kursów oraz uczestników posiedzeń Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM, organizowanych przez jednostki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne świadczenie usług cateringowych (przerwy kawowe) dla uczestników kursu ORDYNACJA LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT W PRAKTYCE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH (część I. i część II.), realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 2: Część 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników posiedzeń Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM; Część 2: Wykonanie okolicznościowej usługi cateringowej dla uczestników spotkania Wielkanocnego Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM; Część 3: Wykonanie okolicznościowej usługi cateringowej dla uczestników spotkania Wigilijnego Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM.

Termin składania ofert: do dnia 07 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

01-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies; Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza; Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Beckman Coulter.

Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-03-2017

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies; Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza; Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Beckman Coulter.

01-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynków Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie Pakiet 2 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie Pakiet 3 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 22-03-2017

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynków Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 3 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, w zakresie Pakietu 1
 • 29-03-2017

  zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietów 2 i 3 w postępowaniu pn. Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynków Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 3 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

03-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Sukcesywne dostawy odczynników marki Novus Biologicals wytwarzanych przez Bio-Techne Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników marki Tocris Bioscience wytwarzanych przez Bio-Techne Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników marki R&D Systems wytwarzanych przez Bio-Techne

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 28-03-2017

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 05-04-2017

  Unieważnienie Unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 1
 • 14-04-2017

  zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w Pakiecie 1

06-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-039/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń certyfikowanych oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie warsztatów i zadań projektowych: „Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą” oraz „Zakładanie własnej działalności gospodarczej”; Pakiet 2: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Analiza danych i statystyka medyczna”; Pakiet 3: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Tworzenie i redagowanie tekstów z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu”

Termin składania ofert: do dnia 14 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

10-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-013/2017

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-04-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego, prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-03-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-186/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w Kampusie Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Rozbudowa i modernizacja systemu telewizji dozorowej na terenie Kampusu Banacha, wraz z budynkiem Rektoratu; Pakiet 2: Wykonanie wymiany systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Rektoratu oraz podłączeni systemów ppoż.w budynku Rektoratu oraz CSR do stacji monitorowania systemów pożarowych

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2017

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad realizacją badań przedklinicznych i klinicznych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego.” realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED”

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Farmacji Stosowanej WUM; Pakiet 2: Dostawa 11 komputerów przenośnych na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM; Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM; Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM; Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM; Pakiet 6: Dostawa monitora na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUM; Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM; Pakiet 8: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego i monitora na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM; Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM; Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM; Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego WUM; Pakiet 12: Dostawa zestawu do obrazowania HD na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM.

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

16-03-2017

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-040/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

16-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paszy granulowanej dla zwierząt laboratoryjnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Dan-Poltherm Pakiet nr 2 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Komfovent Pakiet nr 3 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Wilo Pakiet nr 4 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Venture Industries Pakiet nr 5 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Fujitsu

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

24-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 03 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-04-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-04-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2017

Przedmiot zamówienia: Naprawa balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 20 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-082/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów dotyczących aktualnych zastosowań zaawansowanej cytometrii przepływowej zorganizowane w ramach projektu STREAM

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-05-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-090/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )