Archiwum 2017 (5)

03-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-162/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 20-01-2017

    Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

05-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-176/2016

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

12-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-182/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 23-01-2017

    Zawiadomienie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety.

17-01-2017

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-156/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wody wraz z odprowadzeniem ścieków do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marszałkowskiej 24

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2016 do godziny 12:52

24-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 06-02-2017

    zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety