Archiwum 2017 (16)

03-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-162/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-01-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

04-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-198/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Stoliki i wózki pod aparaturę badawczą, Pakiet 2 – Szafka stojąca z 3 szufladami, Pakiet 3 – Krzesło medyczne, Pakiet 4 – Stół rehabilitacyjny.

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

05-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-176/2016

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

12-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-182/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-01-2017

  Zawiadomienie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety.

17-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-004/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń certyfikowanych oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 stycznia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-01-2017

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-156/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wody wraz z odprowadzeniem ścieków do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marszałkowskiej 24

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2016 do godziny 12:52

19-01-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robot budowlanych w zakresie remontu dźwigów, konserwacja urządzeń w okresie gwarancji oraz naprawa podzespołów nie objętych remontem

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-006/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 2 )

20-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa inkubatorów, autoklawów i innych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-02-2017

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

25-01-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 07 lutego 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-02-2017

  zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

27-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-010/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 47 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

31-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – miernik pH (1 szt.); Pakiet 2 – miernik pH (1 szt.); Pakiet 3 – aparat do elektroforezy (1 szt.); Pakiet 4 – zestaw do akwizycji obrazu żeli i membran (1 szt.);

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

22-02-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2017

Przedmiot zamówienia: Adaptacja i aktualizacja lokalizacyjna, funkcjonalna i prawna istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2017 do godziny 13:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-02-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-018/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników kursów oraz uczestników posiedzeń Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM, organizowanych przez jednostki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne świadczenie usług cateringowych (przerwy kawowe) dla uczestników kursu ORDYNACJA LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT W PRAKTYCE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH (część I. i część II.), realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 2: Część 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników posiedzeń Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM; Część 2: Wykonanie okolicznościowej usługi cateringowej dla uczestników spotkania Wielkanocnego Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM; Część 3: Wykonanie okolicznościowej usługi cateringowej dla uczestników spotkania Wigilijnego Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM.

Termin składania ofert: do dnia 07 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

16-03-2017

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-040/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )