Archiwum 2018 (62)

09-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firmy SERVA Electrophoresis dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 stycznia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-01-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-222/2017

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjno – montażowych dostosowujących sale dydaktyczne w budynku Centrum Dydaktycznego WUM dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym"

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-02-2018

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty

12-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-216/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa systemów audio-wideo z przeznaczeniem do sal seminaryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 – Dostawa projektorów multimedialnych z ekranem na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM; Pakiet 3 – Dostawa projektora na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM

Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na części zamówienia zwane dalej pakietami

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 3 )

15-01-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: Pakiet 1: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów firmy City Lift, Pakiet 2: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów firmy KONE, Pakiet 3: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów firmy OTIS,

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2018 do godziny 12:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych oraz systemu AV dla potrzeb medycznych w podziale na pakiety Pakiet 1 – System transmisji audio-video z zestawu urządzeń do endoskopii; Pakiet 2 – Wyświetlacz medyczny opisowy; Pakiet 3 – Zestaw do pomiaru indeksu kostkowo- ramiennego; Pakiet 4 – Sondy do echokardiografii wewnątrzsercowej; Pakiet 5 – Modernizacja stanowiska do oceny i analizy zapisów EEG Pakiet 6 – Zestaw ultrasonograficzny; Pakiet 7 – Urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika kostka-ramię

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2018 do godziny 12:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

22-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów i urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 – Piaskarka bębnowa typu wario Pakiet 2 – Łaźnia wodna z wyposażeniem Pakiet 3 – Dygestorium Pakiet 4 – Kamera mikroskopowa do fluorescencji z oprogramowaniem stanowiąca rozbudowę modułu epifluorescencji opartego o mikroskop diagnostyczny OPTA-TECH LAB40 będącego w posiadaniu Zamawiającego Pakiet 5 – Mikroskop biologiczny Pakiet 6 – Mikroskop odwrócony Pakiet 7 – Zestaw do elektroforezy Pakiet 8 – Wytwornica płatków lodu Pakiet 9 – Miernik PH Pakiet 10 – Płuczki (łaźnie) ultradźwiękowe

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

23-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa zestawu do obrazowania z własnym oświetleniem. 2. Pakiet 2 – Dostawa urządzenia do podgrzewania okładów cieplnych. 3. Pakiet 3 – Dostawa ciśnieniomierzy i stetoskopów kardiologicznych. 4. Pakiet 4 – Dostawa obcinarki do modeli. 5. Pakiet 5 – Dostawa pił autopsyjnych. 6. Pakiet 6 – Dostawa lamp bezcieniowych. 7. Pakiet 7 – Dostawa kardiografu z głowicami. 8. Pakiet 8 – Dostawa spirometru. 9. Pakiet 9 – Dostawa defibrylatora przenośnego. 10. Pakiet 10 – Dostawa graspera automatycznego. 11. Pakiet 11 – Dostawa dwuczęstotliwościowego analizatora składu ciała. 12. Pakiet 12 – Dostawa inhalatora ultradźwiękowego z akcesoriami. 13. Pakiet 13 – Dostawa trichoskopu. 14. Pakiet 14 – Dostawa analizatora składu ciała. 15. Pakiet 15 – Dostawa defibrylatora dwufazowego. 16. Pakiet 16 – Dostawa pomp infuzyjnych. 17. Pakiet 17 – Dostawa przenośnego spirometru.

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 44 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 7 )

24-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy) w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-01-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Dan-Poltherm Pakiet nr 2 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Komfovent Pakiet nr 3 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Venture Industries

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2018 do godziny 13:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

 • Informacja Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.02.2018 r.

Wynik postępowania ( 2 )

 • 14-02-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla usług objętych Pakietami nr 1 i nr 3 w ww. postępowaniu.
 • 22-02-2018

  Zawiadomienie zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie usług objętych Pakietem 2

26-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na części zamówienia zwane pakietami.

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

02-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

05-02-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 oraz Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

06-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

07-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-02-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-002/2018

Przedmiot zamówienia: Wybór Kierownika kursu zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 2: Pełnienie funkcji Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo psychiatryczne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 3: Pełnienie funkcji Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo geriatryczne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 4: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1 zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-004/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników do immunomagnetycznej seperacji komórek.

Termin składania ofert: do dnia 19 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-001/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa systemu do elektroporacji komórek eukariotycznych i prokariotycznych. 2. Pakiet 2 – Dostawa lodówko-zamrażarki. 3. Pakiet 3 – Dostawa inkubatora z wytrząsaniem. 4. Pakiet 4 – Dostawa dewara do biobankowania na ciekły azot. 5. Pakiet 5 – Dostawa instrumentu do magnetycznego sortowania komórek. 6. Pakiet 6 – Dostawa rotatora z talerzem obrotowym i możliwością regulacji.

Termin składania ofert: do dnia 23 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

13-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-009/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii WUM – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – 2 szt.;

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

14-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firmy SERVA Electrophoresis dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-02-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-003/2018

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 32 )

Wynik postępowania ( 2 )

16-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 01 marca 2018 do godziny 11:30

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

20-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i modeli dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zestaw fantomów do badania per-rectum i szycia chirurgicznego (1 komplet) Pakiet 2 – Manekin (tors) dziecka do intubacji, resuscytacji i konikotomii (1 sztuka); Pakiet 3 – Model do badania jąder (1 sztuka); Pakiet 4 – Fantom do treningu wykonywania wkłuć centralnych (1 sztuka); Pakiet 5 – Model przeznaczony do nauki i treningu wykonywania punkcji lędźwiowych z pomiarem ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego (1 sztuka); Pakiet 6 – Fantom do nauki i treningu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych dla dorosłych (ALS/ACLS) (1 sztuka).

Termin składania ofert: do dnia 06 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 20-03-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 2 i nr 3 ww. postępowaniu.
 • 06-04-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 1 nr 5 i nr 6 w ww. postępowaniu
 • 13-04-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 4 w ww. postępowaniu

20-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/010/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu ambulatoryjnego i laboratoryjnego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

21-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

23-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

26-02-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-006/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie warsztatów dla III modułu kursu "Wykonanie badania elektrokardiograficznego u dorosłych" dla II edycji w woj. łódzkim w okresie kwiecień 2017 - maj 2018; Pakiet 2: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, I i II edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. podlaskim; Pakiet 3: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II, I i II edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. podlaskim; Pakiet 4: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu III, I i II edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. podlaskim; Pakiet 5: Prowadzenie wykładów w ramach modułu IV, I i II edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. podlaskim; Pakiet 6: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. podlaskim; Pakiet 7: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. podlaskim; Pakiet 8: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu III, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. podlaskim; Pakiet 9: Prowadzenie wykładów w ramach modułu IV, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. podlaskim; Pakiet 10: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II i III, IX edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. mazowieckim; Pakiet 11: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, II i III, VII edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. mazowieckim; Pakiet 12: Prowadzenie wykładów w ramach modułu I, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018; Pakiet 13: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018; Pakiet 14: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II i III, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018; Pakiet 15: Prowadzenie wykładów w ramach modułu IV, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018; Pakiet 16: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu IV i V, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018; Pakiet 17: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu IV, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018; Pakiet 18: Prowadzenie wykładów w ramach modułu V, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018.

Termin składania ofert: do dnia 08 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 45 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na części zamówienia zwane pakietami.

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 42 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

28-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment A Pakiet 2: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment B Pakiet 3: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment C

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

01-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

02-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-011/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie 1 kursu specjalistycznego "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" oraz 1 kursu kwalifikacyjnego "Pielęgniarstwo onkologiczne" w woj. lubelskim zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Termin składania ofert: do dnia 12 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowo - towarowych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w formie leasingu operacyjnego

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych, w podziale na części zamówienia zwane pakietami.

Termin składania ofert: do dnia 15 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

05-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji studenckich WUM; Pakiet 2: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM; Pakiet 3: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu STREAM; Pakiet 4: Dostawa materiałów promocyjnych (teczki i okładki) na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM; Pakiet 5: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby władz rektorskich;

Termin składania ofert: do dnia 15 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

06-03-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-007/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie wykładów dla I, II modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 6 edycji w woj. mazowieckim w okresie kwiecień 2018 - marzec 2019; Pakiet 2: Prowadzenie warsztatów dla pierwszej grupy uczestników w II module oraz warsztatów w III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 6 edycji w woj. mazowieckim w okresie kwiecień 2018 - marzec 2019; Pakiet 3: Prowadzenie warsztatów dla drugiej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 6 edycji w woj. mazowieckim w okresie kwiecień 2018 - marzec 2019; Pakiet 4: Prowadzenie warsztatów dla trzeciej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 6 edycji w woj. mazowieckim w okresie kwiecień 2018 - marzec 2019; Pakiet 5: Prowadzenie wykładów dla I, II, III modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 1 edycji w woj. opolskim w okresie maj 2018 - lipiec 2018; Pakiet 6: Prowadzenie wykładów dla I, II, III modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 7: Prowadzenie warsztatów dla pierwszej grupy uczestników w II module oraz warsztatów w III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 8: Prowadzenie warsztatów dla drugiej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 9: Prowadzenie warsztatów dla trzeciej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 10: Prowadzenie warsztatów dla czwartej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 11: Prowadzenie 5 godz. wykładów oraz 1 godzin ćwiczeń w ramach modułu II, pod moduł „Obraz kliniczny przewlekłych zaburzeń psychicznych” w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w okresie maj - czerwiec 2018; Pakiet 12: Prowadzenie 6 godz. wykładów oraz 4 godzin ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.1, 3.3, 3.4, 3.9, 3.10, w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w okresie maj - czerwiec 2018; Pakiet 13: Prowadzenie 5 godz. wykładów oraz 3 godzin ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.2, 3.6, w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w okresie maj - czerwiec 2018; Pakiet 14: Prowadzenie 5 godz. wykładów oraz 9 godzin ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.5, 3.7 w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi"; Pakiet 15: Prowadzenie 2 godz. wykładów oraz 4 godzin ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.8, w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi"; Pakiet 16: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, X edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. mazowieckim;

Termin składania ofert: do dnia 15 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 39 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

06-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paszy dla zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety - Pakiet 1: Dostawa zestawu składającego się z komputera stacjonarnego (1 szt.), monitorów (2 szt.) i drukarki (1 szt.) na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej; Pakiet 2: Dostawa komputerów stacjonarnych (2 szt.) na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej; Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego (1 szt.) na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego; Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego (1 szt.) na potrzeby Rektora WUM; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego (1 szt.) na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki; Pakiet 6: Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.) na potrzeby Zakładu Rehabilitacji i Dziekanatu I. Wydziału Lekarskiego; Pakiet 7: Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.) na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu z oddziałami: Pielęgniarstwa, Zdrowia Publicznego, Dietetyki; Pakiet 8: Dostawa projektorów laserowych (2 szt.) na potrzeby Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej; Pakiet 9: Dostawa drukarek do twardych dyplomów studenckich (6 szt.) na potrzeby Dziekanatu II. Wydziału Lekarskiego; Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.) na potrzeby Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej; Pakiet 11: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.) na potrzeby Zakładu Ortodoncji; Pakiet 12: Dostawa drukarki atramentowej (1 szt.) na potrzeby Dziekanatu II. Wydziału Lekarskiego; Pakiet 13: Dostawa drukarki kolorowej (1 szt.) na potrzeby Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Termin składania ofert: do dnia 19 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 37 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

08-03-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny poród”, zlokalizowanych na parterze budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, Pakiet 2: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na poziomie piwnicy w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-03-2018

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku postępowania - unieważnienie w zakresie Pakietu 1 i 2

12-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2018 do godziny 11:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-04-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM.

19-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041 /2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji i napraw urządzeń sanitarnych oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 06 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – szafy biurowe Pakiet 2 – krzesła biurowe Pakiet 3 – komplet mebli gabinetowych Pakiet 4 – fotele biurowe Pakiet 5 – szafy aktowe Pakiet 6 – zestaw mebli biurowych Pakiet 7 – regał otwarty Pakiet 8 - Meble biurowe dla Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Wydział Farmaceutyczny

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

23-03-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-017/2018

Przedmiot zamówienia: Usługi cateringowe dla uczestników kursów w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe” organizowane przez WUM" w podziale na pakiety: Pakiet 1: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów w Białymstoku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 2: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu w Choroszczy w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 3: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów w Włocławku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 4: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu w Prudniku/Nysa w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

Termin składania ofert: do dnia 03 kwietnia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

27-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa sprzętu informatycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych - (40 szt.) Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa drukarek monochromatycznych - (60 szt.) Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa stacji roboczych z monitorem - (25 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

30-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-013/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy) w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

04-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-014/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii WUM – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

06-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-016/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem; Pakiet 2 – Dostawa kamery cyfrowej do mikroskopu; Pakiet 3 – Dostawa wagi precyzyjnej; Pakiet 4 – Dostawa komory laminarnej z wyposażeniem; Pakiet 5 – Dostawa naczynia do przechowywania próbek w ciekłym azocie.

Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-04-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny poród”, zlokalizowanych na parterze budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, Pakiet 2: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na poziomie piwnicy w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 3: Przebudowa pomieszczeń w Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM w budynku przy ul. Pawińskiego 3c

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2018 do godziny 12:00

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 17-05-2018

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 1
 • 22-05-2018

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 2 i 3

13-04-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-019/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. Jak założyć własną firmę – ABC Przedsiębiorczości

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

16-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-015/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

17-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-020/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa automatycznego aparatu zanurzeniowego do wywoływania chromatogramów z wyposażeniem – 1 szt.; Pakiet 2 – Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem – 1 szt.; Pakiet 3 – Dostawa aparatu do Real Time PCR z wyposażeniem – 1 szt; Pakiet 4 – Dostawa termomiksera z wyposażeniem – 1 szt

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

19-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-053/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych, w podziale na części zamówienia zwane pakietami: 1) Pakiet 1 - chłodziarko zamrażarki, 2) Pakiet 2 - mikrowirówka, 3) Pakiet 3 - endoskopowa jednostka wizyjna, 4) Pakiet 4 - ultradźwiękowe urządzenie diagnostyczne, 5) Pakiet 5 - piły do autopsji.

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

19-04-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-022/2018

Przedmiot zamówienia: Usługi cateringowe (przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów we Włocławku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-04-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej: Pakiet 1: Rozbudowy “zwierzętarni” w pomieszczeniach Zakładu Immunologii w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, Pakiet 2: Dostosowania sal dydaktycznych w budynku Centrum Dydaktycznego WUM dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-04-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług przenoszenia i przewozu wyposażenia jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-04-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-023/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, IX edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. mazowieckim; Pakiet 2: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, II i III, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. kujawsko – pomorskim.

Termin składania ofert: do dnia 07 maja 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

27-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – meble do pokoi studenckich Pakiet 2 – komplet mebli gabinetowych Pakiet 3 – krzesła i fotele biurowe Pakiet 4 – regał otwarty Pakiet 5 – stolik zabiegowy Pakiet 6 – meble do sekretariatu

Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

14-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-025/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy)

Termin składania ofert: do dnia 22 maja 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )