Zarządzenie nr 21/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

22-03-2017

Zarządzenie nr 21/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Załączniki ( 6 )