Zarządzenie nr 65/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

22-03-2017

Zarządzenie nr 65/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Załączniki ( 12 )