Zarządzenie nr 130/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

23-05-2017

Zarządzenie nr 130/2017 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w sprawie określenia zasad udzielania zamówień na usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej nr AEZ/365/S-045/231/2017 z dnia 19 maja 2017 r.

Załączniki ( 8 )