Postępowanie AEZ/S-042/2018

03-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z wdrożeniem aplikacji mobilnej dla studentów i pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2018 do godziny 09:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )