Postępowanie AEZ/S-042/2018

03-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z wdrożeniem aplikacji mobilnej dla studentów i pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 18 )