Postępowanie AEZ/S-062/2018

08-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety - Pakiet 1: Dostawa robota do nagrywania płyt CD/DVD wraz z komputerem sterującym i monitorem (1 szt.) na potrzeby Zakładu Radiologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM; Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego (1 szt.) na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM; Pakiet 3: Dostawa monitorów multimedialnych (2 szt.) na potrzeby Sekcji Rektoratu CD i CBI WUM; Pakiet 4: Dostawa drukarki laserowej (1 szt.) na potrzeby Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM; Pakiet 5: Dostawa telewizora 65 cali (1 szt.) na potrzeby Działu Instalacji Niskoprądowych WUM - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki od 2.1 do 2.5 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 21 czerwca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )