Postępowanie AZP/Z-038/2018

06-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-038/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywna dostawa odczynnika AccuStain Solution, Pakiet 2: Sukcesywna dostawa odczynnika StemCellBanker, Pakiet 3: Sukcesywna dostawa odczynnika Antibiotic Antimycotic Solution, Pakiet 4: Sukcesywna dostawa odczynnika ZAPR Red Blood Cell Lysing Buffer.

Termin składania ofert: do dnia 16 lipca 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )