Postępowanie AEZ/S-045/2017

10-04-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2017

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )