Postępowanie AEZ/S-055/2017

21-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 21 )