Postępowanie AEZ/S-071/2018

03-07-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1B w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 17 lipca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )