Postępowanie AZP/Z-064/2018

24-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-064/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Zestaw do elektroforezy poziomej – 1szt. Pakiet 2: Dostawa suszarki laboratoryjnej-1szt. Pakiet 3: Dostawa wytrząsarki – 1 szt. Pakiet 4: Dostawa naczynia Dewara do przechowywania próbek w ciekłym azocie z wyposażeniem – 1szt. Pakiet 5: Dostawa wirówki – 1 szt. Pakiet 6: Automatyczny przełącznik butli z gazem z butlą i reduktorem – 1szt. Pakiet 7: Dostawa naczynia Dewara z wyposażeniem – 1szt

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )