Postępowanie AEZ/S-021/2017

12-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i medycznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 24 miesięcy: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy ciekłego helu w niemagnetycznym zbiorniku Wykonawcy oraz helu gazowego sprężonego, Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy ciekłego azotu (napełnianie naczynia dewara odbiorcy), Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach na wymianę, pustych butli na gaz, reduktorów do butli, usługi transportu przedmiotu umowy do odbiorcy wraz z wniesieniem do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego ze wskazaniem piętra, pokoju lub pracowni oraz usługi związane z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego butli, Pakiet 4 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych wraz z dzierżawą butli oraz usługą transportu przedmiotu umowy do odbiorcy, tj. dostawy partiami gazów technicznych i czystych w dzierżawionych butlach Wykonawcy wraz z usługą transportu do jednostek organizacyjnych WUM zlokalizowanych na terenie Warszawy wraz z wniesieniem do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego ze wskazaniem piętra, pokoju lub pracowni

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )