Postępowanie AEZ/S-036/2017

02-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania Zakładem Patomorfologii

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )