Postępowanie AEZ/S-126/2018

08-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości używanych w pomieszczeniach laboratoriów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 - odzież ochronna, 2) Pakiet 2 - materiały do utrzymania czystości, 3) Pakiet 3 - odzież ochronna i zabezpieczająca.

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 14 )