Postępowanie AEZ/S-023/2018

07-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2018

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Położniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Bezpieczny Poród, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zaawansowany symulator kobiety rodzącej; Pakiet 2 – System audio-video do nagrywania sesji treningowych i debriefingu; Pakiet 3 – Kardiotokograf; Pakiet 4 – Łóżko porodowe; Pakiet 5 – Symulator do treningu procedur porodowych; Pakiet 6 – Symulator noworodka CPR; Pakiet 7 – Meble

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2018 do godziny 11:30

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )