Postępowanie AEZ/S-023/2018

07-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2018

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Położniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Bezpieczny Poród, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2018 do godziny 11:30

Załączniki ( 23 )