Postępowanie AEZ/S-037/2017

16-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 2 )