Postępowanie AEZ/S-012/2018

22-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów i urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 – Piaskarka bębnowa typu wario Pakiet 2 – Łaźnia wodna z wyposażeniem Pakiet 3 – Dygestorium Pakiet 4 – Kamera mikroskopowa do fluorescencji z oprogramowaniem stanowiąca rozbudowę modułu epifluorescencji opartego o mikroskop diagnostyczny OPTA-TECH LAB40 będącego w posiadaniu Zamawiającego Pakiet 5 – Mikroskop biologiczny Pakiet 6 – Mikroskop odwrócony Pakiet 7 – Zestaw do elektroforezy Pakiet 8 – Wytwornica płatków lodu Pakiet 9 – Miernik PH Pakiet 10 – Płuczki (łaźnie) ultradźwiękowe

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )