Postępowanie AEZ/S-085/2018

05-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 07 sierpnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )