Postępowanie AEZ/S-018/2018

07-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )