Postępowanie AEZ/S-050/2018

13-04-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny poród”, zlokalizowanych na parterze budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, Pakiet 2: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na poziomie piwnicy w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 3: Przebudowa pomieszczeń w Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM w budynku przy ul. Pawińskiego 3c

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2018 do godziny 12:00

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 17-05-2018

    Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 1
  • 22-05-2018

    Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 2 i 3