Postępowanie AZP/Z-031/2018

13-06-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-031/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie 1 kursu specjalistycznego "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" oraz 1 kursu kwalifikacyjnego "Pielęgniarstwo onkologiczne" w woj. świętokrzyskim zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Termin składania ofert: do dnia 25 czerwca 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )