Postępowanie AEZ/S-077/2017

08-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )