Postępowanie AEZ/S-120/2017

12-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-120/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt., Pakiet 2 Spirometr – 1 szt., Pakiet 3 Stół stacjonarny do rehabilitacji (leżanka) – 3 szt., Pakiet 4 Urządzenie do terapii światłem typ Bioptron Pro1 ze statywem podłogowym - 1 szt., Pakiet 5 Plurimetr inklinometr – 2 szt., Pakiet 6 Dermatoskop kieszonkowy – 1 szt., Pakiet 7 Zestaw narzędzi stomatologicznych do pobierania kości – 1 zestaw, Pakiet 8 Podgrzewacz do krwi oraz płynów infuzyjnych – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )