Postępowanie AEZ/S-175/2106

03-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-175/2106

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 13 czerwca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 61 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 7 )