Postępowanie AEZ/S-072/2017

14-04-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przebudowy pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )