Postępowanie AEZ/S-038/2017

17-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Zenoaq, Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Serva, Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries, Pakiet nr 4 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Stemcell.

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 06-04-2017

    Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 1, nr 2 i nr 3 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
  • 10-05-2017

    Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 4 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.