Postępowanie AZP/Z-016/2018

06-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-016/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem; Pakiet 2 – Dostawa kamery cyfrowej do mikroskopu; Pakiet 3 – Dostawa wagi precyzyjnej; Pakiet 4 – Dostawa komory laminarnej z wyposażeniem; Pakiet 5 – Dostawa naczynia do przechowywania próbek w ciekłym azocie.

Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )