Postępowanie AEZ/S-013/2018

24-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy) w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )