Postępowanie AEZ/S-172/2017

09-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-172/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 31-10-2017

    Zawiadomienie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu.