Postępowanie AEZ/S-203/2017

14-12-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-203/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 43 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )