Postępowanie AEZ/S-031/2018

08-03-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny poród”, zlokalizowanych na parterze budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, Pakiet 2: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na poziomie piwnicy w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 23-03-2018

    Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku postępowania - unieważnienie w zakresie Pakietu 1 i 2