Postępowanie AEZ/S-095/2017

31-05-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-095/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów specjalistycznych "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" kursów kwalifikacyjnych "Pielęgniarstwo onkologiczne" zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )