Postępowanie AZP/Z-020/2018

17-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-020/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa automatycznego aparatu zanurzeniowego do wywoływania chromatogramów z wyposażeniem – 1 szt.; Pakiet 2 – Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem – 1 szt.; Pakiet 3 – Dostawa aparatu do Real Time PCR z wyposażeniem – 1 szt; Pakiet 4 – Dostawa termomiksera z wyposażeniem – 1 szt

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )