Postępowanie AEZ/S-212/2017

22-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-212/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów, symulatorów i modeli na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Urządzenia do demonstracji badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego i ECPW (1 sztuka); Pakiet 2 – Fantom do nauki punkcji lędźwiowych (1 sztuka); Pakiet 3 – Symulator nadgarstka do punkcji dotętniczych (1 sztuka); Pakiet 4 – Zaawansowany model ręki do nauki wkłuć i iniekcji (2 sztuki); Pakiet 5 – Fantom do nauki cewnikowania pęcherza (męski) (1 sztuka); Pakiet 6 – Manekin pielęgnacyjny dziecka (1 sztuka) z symulatorem czynności życiowych (1 sztuka); Pakiet 7 – Zestaw fantomów do badania per-rectum i szycia chirurgicznego (1 komplet) Pakiet 8 – Trenażer laparoskopowy (1 sztuka); Pakiet 9 – Symulator funkcji EKG (1 sztuka); Pakiet 10 – Manekin (tors) osoby dorosłej do nauki resuscytacji, intubacji i konikotomii (1 sztuka); Pakiet 11 – Model czaszki z mięśniami (1 sztuka); Pakiet 12 – Bezprzewodowy symulator funkcji życiowych (1 sztuka); Pakiet 13 – Symulator do punkcji i iniekcji dożylnych (1 sztuka); Pakiet 14 – Manekin (tors) dziecka do intubacji, resuscytacji i konikotomii (1 sztuka); Pakiet 15 – Fantom do testów kontroli jakości stomatologicznych tomografów wiązki stożkowej – CBCT.1 (1 sztuka).

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 38 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 12-01-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla dostaw objętych Pakietem nr 9 w ww. postępowaniu.
 • 26-01-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert dla dostawy objętej Pakietem nr 13 i unieważnienie dostaw objętych Pakietami nr 7 i nr 14 ww. postępowaniu.
 • 01-02-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietami nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 8, nr 11, nr 12, nr 15 w ww. postępowaniu.
 • 06-02-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietami nr 4 i nr 10 ww. postępowaniu
 • 09-02-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 6 ww. postępowaniu.