Postępowanie AEZ/S-041 /2018

21-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041 /2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji i napraw urządzeń sanitarnych oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 06 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )