Postępowanie AEZ/S-122/2018

31-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-122/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )