Postępowanie AEZ/S-124/2018

05-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )