Postępowanie AEZ/S-046/2017

07-07-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożarowej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w Budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w Budynku Genetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )