Postępowanie AZP/Z-007/2018

06-03-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-007/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie wykładów dla I, II modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 6 edycji w woj. mazowieckim w okresie kwiecień 2018 - marzec 2019; Pakiet 2: Prowadzenie warsztatów dla pierwszej grupy uczestników w II module oraz warsztatów w III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 6 edycji w woj. mazowieckim w okresie kwiecień 2018 - marzec 2019; Pakiet 3: Prowadzenie warsztatów dla drugiej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 6 edycji w woj. mazowieckim w okresie kwiecień 2018 - marzec 2019; Pakiet 4: Prowadzenie warsztatów dla trzeciej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 6 edycji w woj. mazowieckim w okresie kwiecień 2018 - marzec 2019; Pakiet 5: Prowadzenie wykładów dla I, II, III modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 1 edycji w woj. opolskim w okresie maj 2018 - lipiec 2018; Pakiet 6: Prowadzenie wykładów dla I, II, III modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 7: Prowadzenie warsztatów dla pierwszej grupy uczestników w II module oraz warsztatów w III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 8: Prowadzenie warsztatów dla drugiej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 9: Prowadzenie warsztatów dla trzeciej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 10: Prowadzenie warsztatów dla czwartej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 11: Prowadzenie 5 godz. wykładów oraz 1 godzin ćwiczeń w ramach modułu II, pod moduł „Obraz kliniczny przewlekłych zaburzeń psychicznych” w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w okresie maj - czerwiec 2018; Pakiet 12: Prowadzenie 6 godz. wykładów oraz 4 godzin ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.1, 3.3, 3.4, 3.9, 3.10, w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w okresie maj - czerwiec 2018; Pakiet 13: Prowadzenie 5 godz. wykładów oraz 3 godzin ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.2, 3.6, w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w okresie maj - czerwiec 2018; Pakiet 14: Prowadzenie 5 godz. wykładów oraz 9 godzin ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.5, 3.7 w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi"; Pakiet 15: Prowadzenie 2 godz. wykładów oraz 4 godzin ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.8, w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi"; Pakiet 16: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, X edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. mazowieckim;

Termin składania ofert: do dnia 15 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 39 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )