Postępowanie AZP/Z-061/2018

25-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-061/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja sterylizatora parowego

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )