Postępowanie AZP/Z-032/2018

07-06-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-032/2018

Przedmiot zamówienia: Wybór Kierownika kursu zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )