Postępowanie AEZ/S-014/2018

16-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 01 marca 2018 do godziny 11:30

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )