Postępowanie AEZ/S-116/2017

14-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, w podziale na pakiety: Pakiet 1: stół operacyjny (1 szt.), Pakiet 2: łóżko intensywnej opieki medycznej (1 szt.), Pakiet 3: łóżko porodowe (1 szt.), Pakiet 4: łóżko dla noworodka (1 szt.), Pakiet 5: lampy zabiegowe mobilne (2 szt.), Pakiet 6: defibrylatory automatyczne treningowe AED (6 szt.), Pakiet 7: defibrylatory manualne z kardiowersją i symulacją przezskórną (6 szt.), Pakiet 8: wózek zabiegowo-opatrunkowy (1 szt.), Pakiet 9: wózki reanimacyjne (2 szt.), Pakiet 10 poz. 1: wyposażenie do wózka reanimacyjnego (1 kpl.), Pakiet 10 poz. 2: wyposażenie do wózka reanimacyjnego (1 kpl.), Pakiet 11: przenośniki taśmowo-rolkowe (2 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 11” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.9 i 2.11 oraz w Formularzach cenowych zawierających wymagane warunki techniczne, które stanowią Załącznik nr 2.10 poz. 1 i 2.10 poz.2 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 37 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )