Postępowanie AEZ/S-028/2018

05-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowo - towarowych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w formie leasingu operacyjnego

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )