Postępowanie AEZ/S-222/2017

12-01-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-222/2017

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjno – montażowych dostosowujących sale dydaktyczne w budynku Centrum Dydaktycznego WUM dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym"

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 14-02-2018

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty