Postępowanie AEZ/S-043/2018

27-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa sprzętu informatycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych - (40 szt.) Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa drukarek monochromatycznych - (60 szt.) Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa stacji roboczych z monitorem - (25 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )