Postępowanie AZP/Z-008/2018

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-008/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa komputerów stacjonarnych All-in-One (100 szt.) Pakiet 2 – Dostawa przełączników sieciowych (2 szt.) Pakiet 3 – Dostawa serwera (1 szt.) Pakiet 4 – Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )