Postępowanie AEZ/S-084/2017

05-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-084/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 21 czerwca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 13-07-2017

    Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla dostaw objętych pakietem 3 w postępowaniu pn. Dostawa modeli i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
  • 25-07-2017

    Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych pakietem nr 1, nr 2, nr 4, nr 5 i nr 6 w postępowaniu pn. Dostawa modeli i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.