Postępowanie AEZ/S-084/2017

05-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-084/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 21 czerwca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )