Postępowanie AEZ/S-047/2018

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, urządzeń poligraficznych centralnego wydruku oraz urządzenia produkcyjnego do druku kolorowego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego dla tych urządzeń, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Urządzenia poligraficzne centralnego wydruku - 13 szt. Pakiet 2 – Urządzenie produkcyjne do druku kolorowego – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )